Małe wyjaśnienie

Będę tu publikował, krótkie informacje z rożnych dziedzin, niekoniecznie dotyczące technologii mobilnych. Coś sygnalizującego, bez długich opisów.