|

AutoMapa 5.5 już do pobrania!

20090406_automapaPojawiła się najnowsza wersja słynnego programu do nawigacji samochodowej GPS Automapa w wersji 5.5.

Poniżej lista zmian w stosunku do dotychczasowej wersji:

Cechy programu:

Nawigacja głosowa     Tak
Współpraca z odbiornikiem GPS     Tak
Automatyczne wykrywanie odbiornika GPS     Tak
Korygowanie opóźnienia odczytu pozycji GPS     Tak
Wyznaczanie trasy przejazdu     Tak
Automatyczne wytyczanie nowej trasy po zjechaniu
z trasy wyznaczonej     Tak
Wizualizacja i uwzględnianie przy wyznaczaniu trasy kierunkowości ulic     Tak
Automatyczne przełączanie map w czasie jazdy     Tak
Uwzględnianie przy wyznaczaniu trasy zakazów skrętu
i zawracania     Tak
Zapisywanie i odtwarzanie śladów GPS     Tak
Nawigacja lotnicza i morska     Planowana
Wybór języka menu i nawigacji     Tak
Wytyczanie najkrótszej trasy     Tak
Wytyczanie najszybszej trasy     Tak
Ustawienie mapy Północą do góry lub obracanie do kierunku jazdy Tak

Obliczanie długości trasy i czasu przejazdu     Tak
Twoje Ulubione Punkty (z dowolnym opisem)     Tak (dowolna lb.)
Dostosowanie wyglądu mapy do własnych upodobań     Tak
Wybór zestawu kolorystycznego programu i mapy     Tak
Obsługa guzików sprzętowych     Tak

Dodane (wersja 5.5):

1. Możliwość uwzględnienia ograniczeń dla samochodów ciężarowych (wymiary pojazdu, ciężar i nacisk na os). Użytkownik może dodatkowo wybrać czy trasa uwzględnia znaki drogowe czy rzeczywiste pomiary (dla przejazdów nienormatywnych z odpowiednim pozwoleniem na przejazd).
Dane do tras ciężarowych dla terenu Polski zawierają m.in.:
* 23 580 znaków ograniczenia tonażu
* 1206 znaków ograniczenia wysokości wiaduktu
* 2267 wysokości wiaduktów zmierzonych dalmierzem laserowym na potrzeby przejazdów nienormatywnych
* dopuszczalne naciski na oś na wszystkich drogach krajowych i wojewódzkich.
2. Pierwsza funkcjonalność systemu AM Traffic. Program za zgodą użytkownika może zbierać i przesyłać na serwer anonimowe dane o ruchu drogowym. W kolejnych aktualizacjach AM Traffic zyska m.in. funkcje omijania utrudnień ruchu drogowego.
3. Wyszarzanie przycisków klawiatur w zależności od już wpisanych znaków i możliwych do wpisania następnych znaków.
4. Wyświetlanie pikietażu w panelu nawigacyjnym.
5. Ostrzeżenie o różnicy pomiędzy nazwą ulicy w adresie punktu trasy i nazwą ulicy po której wyznaczona trasa dociera do tego punktu.
6. Grupowanie (miastami i ulicami) wyników wyszukiwania po kodach pocztowych.
7. Tworzenie plików zapasowych (*.bak) dla ustawień programu.

Zmiany (wersja 5.5):

1. Udoskonalona logika zaliczania punktow VIA z wybraną opcją przejazdu przez okolice wzkazanego punktu.
2. Przyspieszona i udoskonalona logika wyznaczania długich tras przechodzących przez obszary miejskie
i przejścia graniczne.
3. Poprawione ustawianie punktów trasy dla adresów leżących w pobliżu autostrad.
4. Znacznie przyspieszony program instalacyjny startujący natychmiast bez wstępnego rozpakowania plików.
5. Program instalacyjny uzupełniony o logikę wykrywania kolizji sterowników urządzeń w przypadku zaznaczenia przez użytkownika zbyt wielu komponentów do jednoczesnej instalacji.
6. Dostosowania do pracy na nowych urządzeniach m.in. Becker,  Blaupunkt, HTC, NavRoad i Pentagram.
7. Udoskonalona logika wyznaczania tras i wyświetlania map.
8. Poprawki usterek zgłoszonych przez użytkowników i testerów.

Cynk nadesłał tomaszkap

News ukazał się w dniu 03 kwietnia w starej wersji Strony Głównej

2 Comments

  1. Odradzam instalację tej wersji ! Radzę poczekać na poprawioną.
    Ta ma 2 istotne problemy:
    1. po rekalkulacji trasy pokazuje całą Polskę
    2. czasem przy zjeździe np. na stację benzynową potrafi oznaczyć koniec trasy w bardzo abstrakcyjnym miejscu.

Comments are closed.