| |

AutoMapa 6.6 do pobrania

Pojawiła się finalna wersja 6.6, mapa 1008.

Zmiany i dodatki jakie znajdziemy w najnowszej wersji AutoMapy:

Zmiany:

 • Asystent Pasa Ruchu w Polsce.
 • Okno prezentujące listę zdarzeń i utrudnień drogowych.
 • Dodatkowe opcje do wyboru przy automatycznym zapisie śladu GPS.
 • Wyświetlanie na mapie zdarzeń drogowych i utrudnień w ruchu pobieranych z systemu AutoMapa Traffic.
 • Wizualizacja przepustowości (średnich prędkości) dróg w systemie AutoMapa Traffic dla widoku 2D.
 • Wstępny ekran wyszukiwania POI pozwala wybrać czy odbywa się ono względem aktualnej pozycji, w wybranej miejscowości lub w pobliżu trasy albo celu.
 • Informacje Assistance.
 • Możliwość obrotu ekranu prawo/ lewo poprzez klawisz sprzętowy lub funkcję w Twoim Menu.
 • Instrukcja Użytkownika programu w językach angielskim i niemieckim.
 • Dostosowania dla nowych urządzeń m.in. Blow, Cruser, Garmin Nuvifone, HTC,  ModeCOM, MyGuide, NavRoad, SmartGPS, Sony Vaio.
 • Wykorzystanie danych użytych przy poprzedniej, poprawnej rejestracji map, dla przyspieszenia i ułatwienia kolejnej rejestracji
  mapy na tym samym urządzeniu.
 • Nowy typ dróg (ekspresowe) w informacji o trasie.
 • Trzy możliwości ustawienia belki z opisem pozycji.

Dodane:

 • Przyspieszone wyszukiwanie punktów POI,
 • Usprawnione obracanie ekranu dla HTC HD2,
 • Przyspieszone wyszukiwanie po kodach adresowych,
 • Dodanie możliwości kopiowania/wycinania punktów tras,
 • Usprawnione ostrzeganie o POI,
 • Poprawione domyślne parametry ostrzegania o POI,
 • Usprawniona współpraca z MiploSync,
 • Skrócony czas startu wyznaczania trasy,
 • Poprawki w oknie Prowadź do -> Historia,
 • Wyłączenie automatycznego wyświetlania kategorii po synchronizacji,
 • Poprawki związane z wyświetlaniem dymków z nazwą drogi/ulicy/miejscowości,
 • Nowe ikony punktów trasy,
 • Aktywne linki w opisach POI,
 • Uniezależnienie niektórych ustawień od sprzętu,
 • Poprawione/rozbudowane dodatkowe komunikaty głosowe przy/po rekalkulacji trasy wywołanej przez AM’Traffic. Po znacznym skróceniu trasy (zmniejszenie zakorkowania) komunikat: „Teraz: xx km, yy minut do celu”, a po znacznym wydłużeniu trasy (wzrost zakorkowania i zatory drogowe): „Utrudnienia w ruchu, Teraz: xx km, yy minut do celu”,
 • Poprawiona synchronizacja blokad z Miplo,
 • Poprawki w działaniu profili przy przeniesieniu karty pamięci pomiędzy urządzeniami,
 • Usunięcie zbędnego dialogu w funkcji Raportuj Błąd,
 • Lista wyników wyszukiwania ulic została podzielona na te znajdujące się w wybranym mieście, oraz te, które znajdują się w jego
  okolicy (wyświetlane poprzez nowy przycisk „(!) w pobliżu”)
 • Poprawa czytelności informacji o wybranym profilu w oknie Kalkulacja Trasy,
 • Połączenie pól wyboru POI wbudowanych i użytkownika w jedno pole,
 • Zmiana wizualizacji ikon trasy (start/ przez/ koniec) na flagi,
 • Nowy, czytelniejszy sposób wyświetlania ikon POI,
 • Zmieniona wizualizacja ostrzegania o POI,
 • Nowa wizualizacja dymków POI,
 • Zmiany w oknie POI > Ostrzeganie wynikające z nowej wizualizacji punktów POI,
 • Zmiana sposobu wprowadzania godziny wyjazdu w dialogu określającym rozpoczęcie trasy,
 • Znaczne przyspieszenie wyznaczania tras (nawet do 30% szybciej zależnie od długości, rodzaju i przebiegu trasy),
 • Poprawki w logice wyznaczania tras,
 • Poprawki związane z działaniem profili,
 • Poprawione usuwanie wbudowanych profili,
 • Poprawki związane z problemami braku pamięci podczas wyznaczania długich tras na urządzeniach z mała ilością dostępnej pamięci,
 • Poprawiona rekalkulacja AM’Traffic,
 • Poprawiona logika kalkulacji ETA,
 • Usprawnienia w module telefonicznym,
 • Poprawki wprowadzania współrzędnych w dialogu Prowadź do > Punkt GPS,
 • Poprawione wyświetlanie przycisku VIA,
 • Poprawione/dodane panele pilota i zwiększenie ich liczby do siedmiu,
 • Dodany nowy rodzaj punktu w historii: kontakt,
 • Dodane zapisywanie adresów kontaktów na PC i PPC,
 • Wyeliminowane zawieszania się programu przy przełączaniu trybów 2D/3D,
 • Komunikat o wygaśnięciu subskrypcji pojawiający się na 14 dni przed jej wygaśnięciem.
 • Skrócony czas przetwarzania blokad przy starcie programu.
 • Usunięcie zbędnych rekalkulacji całej trasy i nadmiarowych komunikatów o odległości i czasie do celu.

One Comment

Comments are closed.