| | |

DVB-H, czyli mobilna telewizja w Polsce

DVB-H
DVB-H

W marcu br zamojska spółka Info-TV-FM wygrała  konkurs na rezerwację częstotliwości do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w technologii DVB-H. Konkurs przegrała spółka Mobile TV, utworzona przez czterech operatorów telefonii komórkowej: Polkomtel (Plus), PTK Centertel (Orange), Polską Telefonię Cyfrową (Era) i P4 (Play).

INFO-TV-FM jest operatorem telekomunikacyjnym w zakresie radiodyfuzji, świadczącym usługi emisji programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych, posiada certyfikaty ISO 9001-2000 oraz Przedsiębiorstwo Fair Play. INFO-TV-FM buduje maszty i wieże telekomunikacyjne na potrzeby własne oraz kontrahentów zewnętrznych. Udostępnia również własną infrastrukturę nadawczą operatorom telefonii komórkowej oraz innym instytucjom. Spółka wyposaża Radiowo-Telewizyjne centra nadawcze w kompletne urządzenia do emisji programów radiowych i telewizyjnych (nadajniki, systemy antenowe i urządzenia peryferyjne), prowadzi procesy inwestycyjne począwszy od wyboru właściwej lokalizacji, poprzez uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, do uruchomienia emisji. INFO-TV-FM wprowadza na polski rynek cyfrowe i analogowe urządzenia do transmisji naziemnej i satelitarnej. Na terenie całego kraju, oferuje stałą obsługę serwisową dostarczanych urządzeń.

Jak wszystko pójdzie dobrze, to Info-TV-FM zacznie działać po wakacjach. Przewodniczący KRRiT wydał pozytywną opinię na temat projektu UKE, który dotyczył przyznania częstotliwości do świadczenia usług telewizji mobilnej. Natomiast UKE zapewniło, iż do końca czerwca bieżącego roku powinna zostać wydana decyzja.

Rozwiązanie telewizji mobilnej oparte na standardach DVB-H i OMA BCAST dostarczy Motorola. Wdrożenie obejmie instalację centralnej stacji czołowej i infrastruktury sieciowej, a także świadczenie usług serwisowych.
Sieć Mobile TV zostanie zainstalowana w Warszawie i 9 innych miastach na terenie Polski do końca 2009 r. Współpraca Motoroli i INFO-TV-FM obejmuje również finansowanie projektu.

INFO-TV-FM będzie hurtowym dostawcą usług telewizji mobilnej oraz radiowych na terenie Polski. „Dzięki tym usługom, operatorzy detaliczni będą mieli możliwość zaoferowania klientom mobilnych usług medialnych” – twierdzi Zbigniew Gumuliński, prezes zarządu INFO-TV-FM.

DVB-H do końca maja 2015 roku będzie dostępna w 31 miastach.

Schemat DVB-H
Schemat DVB-H