|

Ruszyły testy AutoMapy 6.0

Najistotniejsze zmiany w tej wersji programu to:

* pełna wersja AutoMapa’Traffic umożliwiająca unikanie korkow dzięki danym statystycznym o natężeniu ruchu drogowego a w przypadku Smartphone rownież dzięki informacjom on-line z serwera AM’Traffic (urządzenia WCE ze stałym podłączeniem do Internetu zostaną objęte funkcjami AM’Traffic on-line w kolejnych wersjach)
* nowa logika wyznaczania tras pozwalająca wybrać moment ropoczęcia jazdy i uwzględniająca ograniczenia czasowe
oraz przepustowość danego segmentu drogi w momencie, gdy trasa do niego dotrze (niezbędne do działania AM’Traffic i bardzo ważne w trasach ciężarowych)
* nowy zintegrowany ekran wyszukiwania adresów
* przyspieszone wyszukiwanie oraz przyspieszone wygaszanie nieaktywnych klawiszy klawiatury ekranowej
* powiększone przyciski na klawiaturach numerycznych
* hierarchiczne drzewo kategorii POI synchronizowane z serwisem użytkowników AutoMapy www.miplo.pl
zwiększona o kolejne 10% kompresja danych ze wzgledu na wzrost objętości map
* ostrzeganie o rzeczywistych ograniczeniach prędkosci w Polsce dla dróg krajowych oraz w Warszawie, Bydgoszczy,
Szczecinie, Trójmieście i częściowo w Radomiu a także w wielu miastach Europy     
* zmiany i poprawki w logice komunikatów nawigacyjnych oraz w logice ustalajacej punkty trasy na podstawie adresów
* funkcja MiploPics pokazująca zdjęcia powiązane z punktami POI
* w mapie Europy dodane po raz pierwszy dokładne adresy punktowe w Czechach, na Słowacji i w Rosji
* wybieranie informacji wyświetlanych na panelu nawigacyjnym z listy pokazywanej po kliknięciu na panel
* przełączanie pomiędzy przesuwaniem mapy i powiększaniem po dłuższym przytrzymaniu guzika ekranowego ukrywającego guziki ekranowe i suwak
* możliwość konwersji śladu GPS do formatu KMZ i oglądania go na Google Earth
* dodane pokazywanie nazwy podczas usuwania POI lub punktu ulubionego
* dialog edycji punktów ulubionych z możliwością kasowania punktow zaznaczonych na liście tak jak w edycji POI
* automatyczne wyłączenie programu (za zgodą użytkownika) przy niskim stanie baterii
* zmiana formatu wyświetlania w komputerze pokladowym z 5h7m na 5h07m
* dodana mozliwosc PAUZY do obliczń komputera pokładowego
* dodana funkcja Pokaż / Ukryj Trasę z możliwością podpięcia pod dowolny klawisz lub Twoje menu
* wizualizacja wyłączenia dźwięku podkreślona kolorem czerwonym
* obsługa nowych modeli urządzeń nawigacyjnych, w tym m.in.:
Alpine K2, Pentagram Prime, Clarion 790, HTC Touch Pro2, HTC Diamond 2, Becker 204/205, Invion GPSGo, MaxCom, Peying Alien
* obsługa urządzeń z WCE6
* zmiany w programie instalacyjnym ułatwiające wybór opcji instalacji

Nowa wersja AutoMapy zawiera rownież jak zwykle poprawki usterek programu i map zgłaszanych przez użytkowników i wykrywanych w testach wewnętrznych oraz aktualizacje danych mapowych.

Więcej można poczytać na forum.