profiler

Jak używać CLR Profilera?

Steven Pratschner opisał na swoim blogu, jak używać narzędzia CLR Profiler tak, aby zwiększyć wydajność i zoptymalizować swoją aplikację napisaną w .Net Compact Framework. W kolejnych artykułach omawia instalację narzędzia, zbieranie potrzebnych danych z działającej aplikacji, wyświetlanie i analizę histogramów przedstawiających alokację pamięci pod różne obiekty, analizę drzewa wywołań poszczególnych funkcji i obiektów, osadzanie komentarzy…